V našem centru diagnostikujeme a pomáháme
s poruchami sluchu, hlasu, řeči a rovnováhy.

Jsme špičkové pracoviště s 25letou tradicí. Vždy se snažíme o profesionální a přitom vřelý lidský přístup. Potřeby dětí i dospělých jsou v centru našeho úsilí.

MUDr. Krunoslav Roglič
Jednatel Centra

Sluch, hlas, řeč, rovnováha

Pracoviště: Obilní trh 4, Brno

ORDINAČNÍ DOBA
Po. 8 – 15:30
Út. 9 – 17:30
St. 8 – 14:00
Čt. 8 – 15:30
Pá. 8 – 12

OBJEDNÁNÍ: 541 246 598

Vyšetření sluchu, hlasu, řeči a rovnováhy

V rámci foniatrie a audiologie poskytujeme komplexní péči pacientům všech věkových kategorií s poruchami sluchu, hlasu a řeči. Na základě podrobného vyšetření indikujeme optimální terapeutický a rehabilitační postup včetně aplikace sluchadel.

V oblasti otoneurologie provádíme diagnostiku a léčbu poruch rovnováhy, včetně vestibulární rehabilitace.

KONTAKT A OBJEDNÁNÍ
*Volejte pouze v ordinační době.
Recepce: 541 246 598

Recepce: 541 246 598

Dětská audiologie

Jedním z našich cílů je poskytovat komplexní péči dětem se sluchovým postižením již od narození. Proto se náš vysoce specializovaný tým odborníků snaží odstraňovat či zmírňovat nepříznivé důsledky postižení sluchu za použití těch nejmodernějších metod a postupů.

Oblast diagnostiky: veškeré metody objektivní a behaviorální audiometrie včetně VRA

Oblast kompenzace: výběr a aplikace sluchadel s detailní verifikací jejich efektu z hlediska sluchové percepce

Oblast rehabilitace: komplexní surdopedická a logopedická péče

Vyšetření sluchu vizuálně posílenou audiometrií (VRA)
Jedná se o nejvýznamnější ze současných pedaudiologických metod behaviorální audiometrie a může být velmi úspěšně použita již od 6. měsíce věku. Její podstatou je propojení sluchového a zrakového podnětu. Slouží nejenom k obecnému posouzení reakce na zvuk, ale rovněž k určení frekvenčně specifických sluchových prahů. V případě korekce sluchadly umožňuje verifikaci jejich skutečného efektu. Vyšetření probíhá v příjemném prostředí a formou hry. Podrobnější informace viz níže.

VRA

VRA INFORMAČNÍ PDF

Logopedie

Pracoviště: Obilní trh 4 , Brno - 3. patro

ORDINAČNÍ DOBA
Po. 8 – 15:30
Út. 9 – 15:30
St. 8 – 15:30
Čt. 8 – 15:30
Pá. 8 – 14

Logopedie/surdopedie pro děti se sluchovým postižením

Naším primárním cílem je dosažení funkční komunikace. Důraz klademe na rozvoj sluchového vnímání a komunikační dovednosti, stejně tak jako na individuální přístup k dítěti.

KONTAKTY A OBJEDNÁNÍ
*Objednávky telefonicky v ordinační době. *Objednávky pouze telefonicky v ordinační době.

PhDr. Radka Horáková, PhD:

Mgr. Helena Dvořáčková:

Bc. Aneta Havelková:

Logopedie, vývojové vady řeči

U nejmenších, předškolních dětí se zaměřujeme na vady výslovnosti, opožděný vývoj řeči, vývojovou dysfázii, dyspraxii aj. Využíváme moderní metody a postupy individuálně přizpůsobené věku a individuálním možnostem dítěte. Rodičům poskytujeme návod a metodické vedení, jak rozvíjet komunikační schopnosti svého dítěte v domácím prostředí.

KONTAKTY A OBJEDNÁNÍ
*Objednávky telefonicky v ordinační době. *Objednávky pouze telefonicky v ordinační době..

Mgr. Marcela Šímová:

Ing. Mgr. Petra Šestáková: