AUDIO - Fon Centr. s.r.o.

Centrum pro poruchy sluchu, hlasu, řeči a rovnováhy. Sluchadla, technické pomůcky pro nedoslýchavé

 

AUDIO-Fon Brno

Pracoviště AUDIO-Fon centr je zaměřeno na provádění veškerých dostupných audiologických metod. Vyšetřování funkce sluchového orgánu ve všech jeho částech je jednou z hlavních náplní pracoviště. Jsou zde prováděna vyšetření běžnými behaviorálními metodami pro určení stavu sluchu u nejrůznějších postižení ucha a slyšení.

Speciálně jsou zde vyšetřovány objektivními metodami i poruchy sluchu u dětí, a to již od nejrannějšího věku dítěte. Umíme stanovit stav sluchu u novorozenců, kojenců, batolat i předškolních dětí. Prováme objektivní vyšetření tympanometrická, BERA i otoakustické emise.audio fon

Vysoce speciální metodou pro posouzení stavu sluchu u dětí je metoda VRA (Visual Reinforcement Audiometry), která využívá k posouzení stavu sluchu vizuální reflexy a podmíněné reakce. Tato metoda je běžně rozšířená po světě a v ČR je jen jedno další pracoviště (Praha), kde je vyšetření možno provést. Významně pomáhá k určení stavu sluchu a vývoje komunikace u nejmenších dětí.

Při zjištění vady sluchu je pracoviště vybaveno metodami korekce všech typů sluchových vad sluchadly.