AUDIO - Fon Centr. s.r.o.

Centrum pro poruchy sluchu, hlasu, řeči a rovnováhy. Sluchadla, technické pomůcky pro nedoslýchavé

 

poruchy rovnováhyRovnováha je vysoce specializovanou schopností člověka, která je velmi složitě ovlivňována celou řadou systémů. Jedním z nich je i systém vestibulární, který je umístěn ve vnitřním uchu. Posouzení funkčnosti a patologie tohoto systému je cíleně prováděno na pracovišti AUDIO-Fon centr.

Vyšetření je zaměřeno především na funkční poruchy rovnováhy a na poruchy rovnováhy otogenního typu. Vyšetřujeme pomocí kompletního audiologického vyšetření, dále na statovektorografické plošině, pomocí metod evokovaných potenciálů a také elektronystagmograficky: spontánní aktivita, polohovací aktivita, stimulovaná aktivita.

Hlavní specializací pracoviště je však diagnostika a léčba BPPV.