AUDIO - Fon Centr. s.r.o.

Centrum pro poruchy sluchu, hlasu, řeči a rovnováhy. Sluchadla, technické pomůcky pro nedoslýchavé

Lékaři:

Přednosta:
doc. MUDr Mojmír Lejska,CSc., MBA 
specialista na audiologie, vyšetření sluchu nejmenších dětí, objektivní audiologické metody, poruchy rovnováhy a jejich léčba

Zástupce přednosty - primář:
prim MUDr Radan Havlík, PhD. 
specialista na audiologii a foniatrii, korekce sluchových vad sluchadly, diagnostika a léčba hlasových poruch

Odborný foniatr:
MUDr Eva Bártková
specialista na foniatrii, poruchy výslovnosti korekce vad sluchu,hlasové poruchy


MUDr Pavla Weberová
specialista na foniatrii, poruchy výslovnosti korekce vad sluchu,hlasové poruchy

MUDr Michaela Vojnová
specialista na foniatrii, poruchy výslovnosti, korekce vad sluchu,hlasové poruchy, vyšetření závratí

Odborní pracovníci:

odborný surdopedagog :
Mgr.  Jindra Smisitelová 
dětská audiologie, specialista na vývoj dětské  komunikace

audiologické sestry:
Hana Malásková  - vrchní sestra
Martina Hladká
Jana Danielová
Eva Ščudlová 

logopedi a surdopedi:
PhDr Lenka Hricová, PhD., MSc.  
Mgr. Helena Dvořáčková 
Mgr. Marcela Šímová  

sluchadla:
Dagmar Zrnéčková
Bc. Martin Lejska

recepce:

hlasový terapeut:
doc MgA Jana Frostová, PhD.


opravy sluchadel, technika, laboratoř, a další