AUDIO - Fon Centr. s.r.o.

Centrum pro poruchy sluchu, hlasu, řeči a rovnováhy. Sluchadla, technické pomůcky pro nedoslýchavé

Pracoviště AUDIO-Fon centr. je plně kompetentní k provádění screeningového vyšetřování stavu sluchu novorozenců podle vyhlášky MZ ČR částka 7, ročník 2012 ve všech stupních.

1. stupeň základní vyšetření pomocí TE OAE  (emise)
2. opakované vyšetření pomocí emisí
3. závěrečné vyšetření pomocí metody BERA


Pokud se zjistí podezření či potvrdí skutečné postižení sluchu, pak má AUDIO-Fon centr. dvacetileté zkušenosti s dalším postupem, vedením a korekcí sluchu novorozenců.

Pro město Brno a okolí je komplexní screening sluchu novorozenců prováděn na pracovišti AUDIO-Fon centr.

Prosím, objednávejte se na tel. čísle : 541 24 65 98 v pracovní době po obědě: