AUDIO - Fon Centr. s.r.o.

Centrum pro poruchy sluchu, hlasu, řeči a rovnováhy. Sluchadla, technické pomůcky pro nedoslýchavé

 

Na pracovišti AUDIO-Fon centr jsou soustřeďovány děti s poruchami vývoje řeči z celé oblasti bývalého Jm kraje. Provádíme posouzení stavu řeči u dětí ve věku 2-6 let. Ne ve smyslu špatné výslovnosti (viz logopedie), ale ve smyslu poruch vývoje řeči. Děti nemluví vůbec, mluví hůře a později než jejich vrstevníci, zaměňují hlásky i slabiky, vynechávají části slov, nepoužívají gramatiku nebo jejich řeč je řečnesrozumitelná.

Opožděný vývoj řeči je posuzován komplexně jak odborným lékařem foniatrem, tak i surdopedagogem a specialistou na vývoj dětské komunikace.

Vyšetření se provádí podrobným popisem stavu řeči a provedením řady řečových testů. Nedílnou součástí je i posouzení stavu sluchu a mentálních schopností dítěte.

Další poruchy řeči jako koktavost, brebtavost či afazie jsou zde řešeny jen individuálně.