AUDIO - Fon Centr. s.r.o.

Centrum pro poruchy sluchu, hlasu, řeči a rovnováhy. Sluchadla, technické pomůcky pro nedoslýchavé

 

logopedie;Na logopedii v AUDIO-Fon centru pracuje několik logopedů. Logopedická péče zabírá tři hlavní směry zájmu. Provádíme dianostiku a ocenění stavu řeči u dětí s opožděným vývojem řeči a současně i posouzení sluchové funkce u nejmenších dětí, a to speciální novou vyšetřovací metodou VRA. Vlastní logopedická nápravná péče pak postihuje jednak děti s vývojovými vadami řeči - především vývojová dysfazie a děti s autistickými rysy a pak v AFC existuje jako v jediném místě v Brně specializovaná logopedie pro děti s vadami sluchu. Od nejlehčích až po děti s hluchotou. Náprava vadných artikulačních návyků, jak je prováděna v běžné logopedii není tedy hlavním směrem specializované logopedie v AFC .Op

 

 

VRA - mgr Jindra Smisitelová                                               

 Objednávky na tel:  602 711  243

 

 Vývojové vady řeči - Mgr. Marcela Šímová

Pondělí 8.00 --- 15.30
Úterý    9.00 --- 15.30
Středa   8.00 --- 15.30
Čtvrtek 8.00 --- 15.30
Pátek     8.00 --- 14.00

Objednávky na tel:  605 995 277

 

Specializovaná logopedie pro děti s vadami sluchu - Mgr. Helena Dvořáčková,  PhDr Lenka Hricová, PhD., MSc., PhDr Radka Horáková,PhD

pondělí    8.00 --- 18.o0 
úterý        9.oo ---  18.o0
středa      8.00 --- 17.30 
čtrvtek    8.00 --- 15,30

Objednávky na tel: 605 907 532 (Hricová, Dvořáčková), 739 931 135 (Horáková)

Konkrétní kontakt:                                                                                                        PhDr Lenka Hricová, PhD., MSc
Mgr. Helena Dvořáčková                                                                                            ÚT     9.oo ---  18.30 
PO, ČT  14.00 --- 18.00                                                                                                ČT    8.00 ---  14.30  
první PÁ v měsíci 14.30 --- 18.00                                                                          PÁ     8.00 --- 14.00