AUDIO - Fon Centr. s.r.o.

Centrum pro poruchy sluchu, hlasu, řeči a rovnováhy. Sluchadla, technické pomůcky pro nedoslýchavé

Dovolte několik slov k historii pracoviště. Pracoviště AUDIO-Fon centr. vzniká v plánech koncem roku 1993, kdy se ukazuje, že privátní medicína má své stálé místo v České republice. Přípravná fáze trvá vlastně jen do konce roku 1993 a 1.1.1994 jsou pronajaty prostory na poliklinice Lesná, kde je budováno první pracoviště. Vlastní otevření bylo 1.3.1994.

Vzhledem k množství práce, kterou pracoviště zvládá od samotného počátku se v průběhu let rozrůstá o počty lékařů, sester i dalšího personálu. V roce 2000 se celé pracoviště přesouvá na současnou adresu Obilní trh 4, kde získává větší a důstojnější prostory.

Personálně se od 1 lékaře + 1 sestry vyvinulo na současný stav: 4 lékaři foniatři, 3 specializované audiologické sestry, 2 administrativní pracovnice, 2 logopedi a technik.